Fabrikken


Fabrikken tok godt imot 2 000 studenter via Høyskolen Kristiania, som flyttet inn i bygget høsten 2021 .
 

 Urtekvartalet er et sted som får mennesker til å blomstre. Fabrikken skal være et dynamisk studiested for Høyskolen Kristiania med studenter som trives i energiske miljøer i et kult, åpent miljø, med røft interiør og en klar, bærekraftig profil.   


Bygget er det nest største i Urtekvartalet og får et samlet areal på ca. 16 500 arealeffektive m2. Fabrikken ligger langs Norbygata, mellom Nylandsveien og Motzfelds gate. Både Fabrikken og Drivhuset rehabiliteres fra eksisterende bygg, noe som er svært gunstig i et miljøperspektiv. Heller ikke arkitektonisk vil de to rehabiliterte byggene stå i skyggen for sin nybygde storebror, Veksthuset.  

Svært gode takhøyder, noen steder på hele 5,2 meter, gjør bygget veldig godt egnet som arena for arrangementer som foredrag, konserter, bokbad og ulike diskusjonsfora. Fabrikken får i tillegg en stor, attraktiv takterrasse med fantastisk utsikt over Oslo, hvor man kan nyte lunsj og holde ulike sosiale arrangementer.  

 Målet er at Fabrikken og resten av Urtekvartalet skal bli mye mer enn en samling av kontor- og høyskolebygg. Vi håper at det også blir et nytt kraftsenter for innovasjon og nyskaping, samtidig som det blir et sosialt samlingspunkt hvor brukerne blir igjen etter arbeids- og studietid. Vi håper at Gjennomtenkte og inspirerende arealer, både inne og ute, skal bidra til å gjøre Urtekvartalet til en ny destinasjon i Oslo.

Høyskolen Kristiania


Miljøet

– Undersøkelser viser at studentene våre verdsetter et urbant studentmiljø, noe som muliggjøres av Urtekvartalets sentrale plassering i Oslo sentrum.
I sterk tilknytning til hovedstadens øvrige kulturaktører og -næringer som er plassert i kulturaksen langs Akerselven fra Nydalen til Bjørvika.


Samarbeid

– Urtegata 9 muliggjorde en samlokalisering av vår kunstfaglige portefølje og legger til rette for tverrfaglig samarbeid mellom ulike studieprogrammene.
Dette gjøres gjennom sambruk av fellesarealer, auditorier, undervisningsrom, øvingsrom, og spesialrom som blackbox-saler, dansestudio og verksteder.


Utvikling

– Vår etablering i Urtekvartalet gir også en anledning til å delta i byutviklingen på Grønland, som er et utviklingsområde med økende etableringer.
Kristiania har byen som sin campus, og vil med sin tilstedeværelse være en viktig institusjon i nærområdet. 

 

Solfrid Lind,
Administrerende direktør,
Høyskolen Kristiania

 

Fabrikkens fasiliteter

Med disse praktiske fasilitetene, gir det studenter og ansatte en inspirerende hverdag.

 

Lounge & auditorium 

Fabrikken vil ha en flott lounge samt et auditorium som er åpent for alle i kvartalet. 

Kaffebar og bespisning

Det vil være flere flotte bespisningsarealer i Fabrikken. Her blir det sosiale en viktig del av hverdagen.

Resepsjon 

Mulighet for resepsjon i første etasje

Andre fasiliteter i Fabrikken

Garderober

Garderobene vil ha dusj mm.

Bilparkering

Felles for alle bygg i Veksthuset.

Sykkelparkering

Felles for alle bygg i Veksthuset.
Tilrettelagt med vaskeplass og el-lading.

Applikasjon

Egen service-app.

I Fabrikken finnes Bikuben som blir et flott tilskudd for alle i Urtekvartalet

Chambre separee i Fabrikkens 1. etasje
3D Illustrasjon: Chambre séparée
3D Illustrasjon: Chambre séparée
Kontakt oss